Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi Pietrzyków - Smółki"