I N F O R M A C J A o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "wykonaniu urządzenia wodnego, czyli uzbrojeniu w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego nr 2, wchodzącego w skład ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 124/3 w miejscowości Dębsko, gm. Koźminek."