Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla przedsięwzięcia polegającego na „poborze wód podziemnych z dwuotworowego ujęcia w ilości do 44 m³/h i nawadnianie upraw szklarniowych w miejscowości Nowy Nakwasin, gm. Koźminek”