Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na dz. 377 obręb Oszczeklin