Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi Pietrzyków - Smółki"