Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną"