Opinia dotycząca przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego, czyli uzbrojeniu w urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych awaryjnego otworu studziennego nr 2, wchodzącego w skład ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 124/3 w miejscowości Dębsko, gm. Koźminek"