Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, że została wydana decyzja udzieljąca pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz - Sieradz" dla odcinka nr 2 od granicy województwa wielkopolskiego do granicy gmin Błaszki/Wróblew...

Pobierz obwieszczenie