Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu obwieszcza, że została wydana decyzja udzieljąca pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby budowy gazociągu ODCINEK nr 1 od stacji redukcyjnej Podzborów do granicy województwa wielkopolskiego....

Pobierz obwieszczenie