Decyzja "Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości do 20 m3/h, na dz. nr 19/1, obręb Gniazdów, gmina Nowe Skalmierzyce oraz nawadnianiu pól stanowiących dz. nr 19/1, 44/2, 49, 50/2, 56/19, obręb Gniazdów."