- Decyzja „Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP” na terenie działek nr ewid. 226/2 i 227 obręb Nowy Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

- Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia