Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, dz. nr 226/2 i 227 w m. Nowy Karolew, gm. Koźminek.