"Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu drobiu o obsadzie maksymalnej: 124 542 szt. brojlera, tj. 498,16 DJP/ 36 630 szt.kaczki, tj. 146,52 DJP".

 Inwestycja planowana jest na działce nr ewid. 175 obręb Złotniki, gmina Koźminek.