Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną." Działka nr ewid. 34/7 obręb Nowy Nakwasin, gm. Koźminek

załączniki:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wydaniu decyzji

Załącznik nr 1