Wójt Gminy Koźminek informuję, że zostało wszczęte posepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środdowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

Zawiadomienie (PDF)