Koźminek, 28 lutego 2007r.

OŚr-7624/1/07

Otrzymują

zgodnie z rozdzielnikiem

  

Dotyczy:     uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na instalacji urządzeń (zmianie parametrów pracy- mocy nadajników- anten sektorowych oraz demontażu dwóch istniejących anten radiolinii i instalacji nowych dwóch anten radiolinii na wysokości 68 i 59 m.n.p.t.) na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Ery GSM, położonej w Koźminku przy ul. Konopnickiej.

            W związku z zaistniałą pomyłką dotyczącą numeru ewidencyjnego działki uprzejmie informuję, iż przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działce nr ewid. 28/16 w Koźminku przy ul. Konopnickiej.

            Pomyłka wynikła z powodu przeprowadzonych wcześniej podziałów, w wyniku których nastąpiła zmiana numeru działki na której zlokalizowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej z 28/8 na 28/16.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o uwzględnienie zaistniałej pomyłki.