Koźminek, 30 marca 2010 r.                                                                                                                                                                                 OŚr.7624-2/10                                                                                                                                                                                              Otrzymują                                                                      

                                           zgodnie z rozdzielnikiem      

Dotyczy : uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na : budowie fermy indyków ( 737,28 DJP ) wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach o nr ewid. 35 i 36 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Krystyny Tomczak zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek.             

W związku z zaistniałą pomyłką dotyczącą numeru ewidencyjnego działki uprzejmie informuję, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działkach nr ewid. 35 i 36 w m. Stary Karolew gm. Koźminek, tak jak wynika to ze wszystkich dokumentów. 

Powyższa pomyłka wynikła  jako błąd  w drukowaniu  pisma.  

Wobec powyższego uprzejmie proszę o uwzględnienie zaistniałej pomyłki.