Koźminek, 16 kwietnia 2010 r. 

Ośr. 7624-1/10      

 Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji   

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z wniosku  inwestora dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie fermy indyków wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania (948 DJP w fazie odchowu , 752,6 DJP w fazie tuczu), na działkach o nr ewid. 108, 109, 110/2 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, powiat kaliski, dla wnioskodawcy : P. Zdzisława Tomczaka zam. Stary Karolew 10, 62-840 Koźminek.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, pokój nr 3, w godzinach urzędowania z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.                                                                                 

WÓJT  GMINY  KOŹMINEK                                                                                                  

(- Andrzej MIKLAS)