Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla inwestycji "Budowa dwóch turbin wiatrowych (wiatraków) na działce o nr ewidencyjnym 23 w m. Stary Karolew".