Postanowienie o zawieszeniu postępowania "Budowa dwóch turbin wiatrowych (wiatraków) na działce o nr ewid. 23 w m. Stary Karolew"