Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu "Budowa dwóch turbin wiatrowych (wiatraków) na działce o nr ewidencyjnym 23 w m. Stary Karolew"

Str. nr 1

Str. nr 2