Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych w Starym Karolewie

str. nr 1

str. nr 2