Wyjaśnienie dotyczące przedsięwzięcia p.n. "Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Ksawerów" w miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów"