Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 8/1 w m. Gać Kaliska, gm. Koźminek