Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę indycznika wraz z infrastrukturą na działkach o nr 138/2, 138/4 w m. Józefina gm. Koźminek