Informacja dotycząca przedsięwzięcia "Budowa kurnika wraz z infrastrukturą w Gaci Kaliskiej na działce nr 8/1 gmina Koźminek