Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. zadania Rozbudowa fermy drobiu (indyków) w m. Gać Kaliska