Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu (indyków) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 31 obręb Stary Karolew, gmina Koźminek, inwestor P. Łukasz Marcinkowski