Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników o obsadzie do 134,40 DJP zlokalizowanej w m. Marianów na działce 59/2