Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy królików w Nowym Karolewie Inwestor K. i B. Pawlak.