Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Gać Kaliska - Inwestor P. Dorota i Mirosław Warszewscy.