Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Rozbudowie kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej w kierunku Nowego Nakwasina"