Decyzja SKO dotycząca odwołania Mirosław Nowak od decyzji Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr OŚR6220.1.2015