1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia