Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020.