1. Informacja o wydaniu decyzji.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach