Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu dla 144 DJP(kaczki) do 720 DJP - dla chowu kaczek oraz do 1480 DJP - dla chowu brojlera kurzego zlokalizowanej w miejscowości Nowy Karolew 10, działka nr 251.