Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Lisków i w m. Dębsko