Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi powiatowej nr4617P na odcinku Koźminek - Cieszyków"