Opinia PGW Wody Polskie dotycząca zadnia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków