Postanowienie dotyczące zadnia "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków"