Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek-Cieszyków"