Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - działka nr 149 obręb Pietrzyków.