Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - działki nr 221/1 i 221/3 obręb Chodybki.