Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -"Przebudowa drogi powiatowej nr4607P na odcinku Emilianów - Dębsko"