Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż  210 DJP".