Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na działce o nr ewid. 79/2 obręb Ksawerów