Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr: G.P.MiB. 341/1/05                                                                      Koźminek, dnia 7 lipca 2005 r.

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Koźminek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o szacunkowej wartości do 60 000 euro na „adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Dębsku na budynek mieszkalny dla 2 rodzin” /CPV – 45211000-9/ wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

 

ZUP „BUDINSTAL”

Bratuszyn 14

62-720 Brudzew

 

Cena ofertowa: 36.724,50 zł

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Koźminek
Lista wiadomości