Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo

Gospodarka Nieruchomościami i Rolnictwo 

Maria Załecka - Inspektor  

Dane teleadresowe:

Adres siedziby: ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

Tel. +48 62 76 38 610 

Adres e-mail: zalecka@kozminek.pl 

Podziały nieruchomości

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Przekształcenia prawa użytkowania