Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Pietrzyków i Smółki.